Tagged: Սիրիա

1959(8)-13 копия

Նավասարդյան խաղեր։ 1959թ.

Սփիւռք, 4 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ Այս տարի ևս Զատկվան տոներու առիթով Սիւրիոյ և Լիբանանի հայկական գաղութները միջմասնաճյուղային խաղերով, պատեհությունը ստեղծեցին տասնյակ հազարավոր հանդիսատես հաշվող բազմություններ քով քովի բերելու մարզական դաշտերու վրա, առանց հատվածական խտրության։...