Tagged: Եգիպտոս

1959(8)-9 копия 3

Եգիպտահայ նկարիչ Սիմոն Սամսոնեանի պատվաբեր հաղթանակը

Սփիւռք, 4 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ Արվեստի բարեկամներու ընկերության կազմակերպությամբ և Արաբ Միացյալ Հանրապետության նախագահ Քամալ Աբդել Նասերի նախագահությամբ՝ երկուշաբթի, 9 մարտի 1959 Մշակույթի և Ազգային Ուղղության նախագահ՝ Մեթր Սարուաթ Օքաշա բացումը կատարեց «Սալոն տիւ...