Tagged: Գառնիկ Ադդարյան

091-Garnik-Addaryan-image

Խոսքի, գրչի և անձնական օրինակի ուժը

«Հայրենիքի ձայն», 11 հունիսի, 1986թ. Սեյրանուհի Գեղամյան Հարցազրույց լիբանանահայ գրող եւ հասարակական գործիչ Գառնիկ Ադդարյանի հետ* – Մի քանի օր է, ինչ սեղանիս Ձեր գրքերն են` բանաստեղծական ու արձակ ժողովածուները, սփյուռքում լույս տեսնող այն...