ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԹԱՆԳԱՐԱՆ Blog

Մծբնայ Հայրապետի եկեղեցին

Մծբնայ Հայրապետի եկեղեցին

Մծբնայ Հայրապետի եկեղեցին։ Կ. Պոլսի հռչակաւոր Գասըմ փաշա թաղին մէջ, որ ատենօք մշեցի պանդուխտներու կայանն էր եւ «Պոլսոյ Սասունը» կը կոչուեր։ 1918-ին հրո ճարակ եղան թաղ եւ սրբավայր։ Ամենուն տարեցույց, 1924թ.

amenuntarecuyc_1924-93

Մեսրոպ Նուպարեան

Զմիւռնահայ գաղութին երիցագույն անդամ Մեսրոպ Նուպարեան, որ հազիվ կրցաւ ազատել, այժմ ապաստանած Մարսեյլ։ Ամենուն տարեցույց 1924