ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԹԱՆԳԱՐԱՆ Blog

Ուրարտական մանեակ մը, գտնուած Վանի մէջ։ Մանեակի վրայ կերևան թռչնազարդեր, որոնց հետ կապ ունին հայկական ձեռագիրներու թռչնազարդերը՝ ըստ Անուշավան Էպէյեանի։ Սփիւռք, թիվ 5, 1960թ., Պէյրութ

Ուրարտական մանեակ մը, գտնուած Վանի մէջ

Ուրարտական մանեակ մը, գտնուած Վանի մէջ։ Մանեակի վրայ կերևան թռչնազարդեր, որոնց հետ կապ ունին հայկական ձեռագիրներու թռչնազարդերը՝ ըստ Անուշավան Էպէյեանի։ Սփիւռք, թիվ 5, 1960թ., Պէյրութ

image-14

ЭРЕБУНИ

О. Х. Халпахчян – Архитектурные ансамбли Армении Фотографии: А. Александрова, А. и В. Кочар, из фондов: Гос. исторического музея АН Арм. ССР Объединение в середине IX века до н. э. наирских племен, занимавших южную...