ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԹԱՆԳԱՐԱՆ Blog

17-9

Հայ-թաթարական բախումները Անդրկովկասում

«Զինվորները արեւմտյան ճակատում թրծված, բազմիցս բաց աչքերով դեպի մահը ընթացած մարդիկ որոշում են ճամփից դուրս, բավական հեռու տեղով, ճամփին զուգահեռ ուղղվել դեպի քաղաք։ Ճամփի երեք քառորդն անցնում են առանց միջադեպի, բայց նկատվում են թուրքերի...

15-16

Թուրքերի առաջխաղացումն ու Երզնկայի աղետը

Երզնկայում Սեբաստացի Մուրադի հրամանատարությամբ գործող հայկական զորաջոկատը որեւէ օգնություն չէր ստանում եւ փորձում էր հնարավորինս պահպանել սահմանագիծը։ Սակայն շուտով գեներալ Օդիշելիձեն հրամայում է Մուրադին եւ փոքրաթիվ ռուսական զորքին նահանջել Երզնկայից ուժերը որոշակի հատվածներում կենտրոնացնելու...

14-5

Շամքորի կոտորածը

Բոլշեւիկյան հեղաշրջումից եւ ռազմաճակատի քայքայումից հետո դիվիզիան հայտնվում է Կովկասում։ 1917թ. նոյեմբերին կազակների եւ հյուսիս-կովկասյան ժողովուրդների մեջ արյունալի բախումներ են սկսվում, ինչի հետեւանքով կաթվածահար է լինում Անդրկովկասի մատակարարման գրեթե ողջ համակարգը։ Շուտով Գանձակում, Շամքորում...

13-13

Թուրքերն Անդրկովկասին անջատ հաշտություն են առաջարկում

Հունվարի սկզբին Կովկասում տեղեկություններ են տարածվում, թե Թուրքիան ցանկանում է առանձին հաշտություն կնքել Անդրկովկասյան կոմիսարիատի հետ։ «Մշակը» ահազանգում էր, որ Թուրքիան գարնանը կարող է սկսել առաջխաղացումը, եւ քանի որ ազգային զորամասերը կազմավորված չէին, այն...

12-21

Հոգնած պահակախումբը և Անդրկովկասյան Սեյմի ստեղծումը

Անդրկովկասում մենշեւիկները քաղաքական մեծ ազդեցություն ունեին։ Պատմաբան Լեոն նշում էր, որ Կովկասյան երեք ժողովուրդներից քաղաքականապես առավել պատրաստված էին վրացիները. մենշեւիկ սոցիալ-դեմոկրատները հեղինակություն ունեին ոչ միայն Անդրկովկասում, այլեւ ողջ Ռուսաստանում եւ նշանակալի դերակատարություն էին ունեցել...

11-11

Թուրքահայաստանի մասին դեկրետը

Հանձնաժողովը կարողանում է կարճ ժամանակում մշակել եւ խորհրդին ներկայացնել Թուրքահայաստանի մասին զեկույց եւ նախագիծ։ Զեկուցագրում, որի հիմնական կազմողը Վահան Տերյանն էր, նշված էր, որ Թուրքահայաստանում հայ ժողովուրդը, պատերազմի սկզբին ամենամեծ թիվն ունեցող ազգային խումբն...

16-8

Արագ քայլերով՝ Թուրքիայի գիրկը

Սեյմի առաջին նիստը հրավիրվում է 1918թ. փետրվարի 10-ին։ Պատգամավորները ընտրվել եւ բաշխվել էին կուսակցական եւ միավորումների սկզբունքով։ Ամենամեծը սոցիալ-դեմոկրատ մենշեւիկների խմբակցությունն էր, որն ուներ 32 պատգամավոր։ Երկրորդ տեղում էր «Մուսաֆաթ եւ անկուսակցականների խմբակ»-ը՝ 30...