ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԹԱՆԳԱՐԱՆ Blog

Nkar19

Ձորադիրի Սբ. Էջմիածին եկեղեցին

Հայկական Տավրոսի լեռնաշղթայի կենտրոնում, ավելի քան 2000 մետր բարձրության վրա, Բարձր Զաբ գետի բարձրադիր հովտում է ընդամենը մի քանի խրճիթ ունեցող Զորադիր փոքրիկ գյուղը։ Տիգրիսի առաջին, հյուսիսաԱրևելյան կարևոր վտակը՝ Բարձր Զաբ գետը, սկիզբ է...

image-25

Эчмиадзин

О. Х. Халпахчян – Архитектурные ансамбли Армении Фотографии: А. Александрова, А. и В. Кочар, из фондов: Гос. исторического музея АН Арм. ССР Эчмиадзин (до 1945 r. — Вагаршапат) основан царем Вагаршаком (117-140 гг.) на...

image-1

Echmiadzin

O. Kh. Khalpakhchian – Architectural ensembles of Armenia Photos: A. Alexandrov, A. and V. Kochar, from stocks of the History Museum of the Academy of Sciences of the Armenian SSR Echmiadzin (known as Vagarshapat...

Տոքթ. Միհրան Սիմոնեան կը կարդա բարեգալուստի ճառը։ Ձախէն աջ՝ պատմաբան Բաբգէն Առաքելեան, աշխարհագրագէտ Կամսար Աւետիսեան, Տոքթ. Մ. Սիմոնեան, երգահան Ալեքսանդր Յարութիւնեան

Մայր Հայրենիքի ականաւոր հիւրերը լիբանանահայ Վերածնունդ միութեան ակումբին մէջ. 1960թ.

Տոքթ. Միհրան Սիմոնեան կը կարդա բարեգալուստի ճառը։ Ձախէն աջ՝ պատմաբան Բաբգէն Առաքելեան, աշխարհագրագէտ Կամսար Աւետիսեան, Տոքթ. Մ. Սիմոնեան, երգահան Ալեքսանդր Յարութիւնեան