ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԹԱՆԳԱՐԱՆ Blog

Սուրբ Նիկողայոսի վանքը Հոպպեում

Սուրբ Նիկողայոսի վանքը Հոպպեում

Հոպպեն (եբրայերեն կոչվում է Եաֆո) Պաղեստինի ծովային քաղաքներից մեկն է, որտեղից երևում է Երուսաղեմի նավահանգիստը: Այն ներկայումս կոչվում է Յաֆֆա: Հոպպեի Սուրբ Նիկողայոս վանքի հիմնարկության թվականն անհայտ է, պատմությունը լռում է նաև նրա ծագման...

Գողգոթայի Մեծ Եկեղեցին կամ մատուռը

Գողգոթայի Մեծ Եկեղեցին կամ մատուռը

Ֆաթիմյան խալիֆա Էլ Հաքիմ Բիամրալլահ Մանսուրը 1007թ. գրավել է Երուսաղեմը և ավերել բազում սրբավայրեր: Չանցած կես դար Կոստանդին Մոնոմախ կայսրը (1042թ.) սկսել է վերանորոգել Գողգոթայի Մեծ Եկեղեցին, որը եղել է Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքության  սեփականությունը:...

Պետրոսի վանքը Երուսաղեմում

Պետրոսի վանքը Երուսաղեմում

Պետրոսի վանքը VIII դարից եղել է Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքության սեփականությունը: Վանքի հիմնադիրը` Պետրոս վրացին, դավանական վեճերի պատճառով թողել է Երուսաղեմն ու հաստատվել Գազայում, որտեղ էլ կառուցել է եկեղեցի: Անաստաս վարդապետը գրում է. «Բատրոյ վանքն...

Քրիստոսի Ըմբռնման եկեղեցին Գեթսեմանում

Քրիստոսի Ըմբռնման եկեղեցին Գեթսեմանում

Այս եկեղեցին օտար եկեղեցական մատենագրության մեջ կոչվում է Օրհասի եկեղեցի, Աղոթքի եկեղեցի, Փրկչի եկեղեցի, իսկ հայակական աղբյուրներում այն հանդիպում է Ըմբռնման եկեղեցի անունով: Ըստ Նոր Կտակարանի՝ Հիսուս Քրիստոս կալանավորվել է ու իբրև մահապարտ տարվել...

Մարիամանց կամ Յուղաբերի եկեղեցին Երուսաղեմում

Մարիամանց կամ Յուղաբերի եկեղեցին Երուսաղեմում

Նոր Կտակարանում հիշատակվում են Յուղաբեր կանայք, որոնք եկել են Գալիլիայից և սպասավորել Հիսուս Քրիստոսին: Նրանց գլխավորն էր Մարիամ Մագթաղենացին, Մյուս Մարիամը, կոչվել է նաև Մարիամ Հակոբայ և ուրիշ կանայք, որոնց մեջ, ըստ Ղուկասի, գտնվում...

Սելովամի ավազանը և նրա մոտ գտնվող հայկական եկեղեցիները

Սելովամի ավազանը և նրա մոտ գտնվող հայկական եկեղեցիները

Հին Կտակարանի հունարեն թարգմանության մեջ և Նոր Կտակարանում Սելովամը եբրայերեն կոչվում է Has-Siloah և Siloah, որը աղբույրի, ջրանցքի և ավազանի անուն է: Գտնվում է Երուսաղեմի հարավում` Թրեբեոնի հովտում Ոփալի, Մորիայի և Սիոնի լեռան միջև,...

Սուրբ Փրկչի վանքը

Սուրբ Փրկչի վանքը

Ըստ Նոր Կտակարանի՝ Հուդայի առաջնորդությամբ քահանայապետերը և ծերակույտը Հիսուսին բռնել են Գեթսեմանի մեջ ու կապելով տարել նախ Աննա, իսկ հետո Կայիափա քահանայապետերի տունը: Այստեղ ամբոխբն անարգել է Քրիստոսին ու նույնիսկ թքել նրա վրա: Այդ...

Սուրբ Հովակիմ_Աննայի եկեղեցին Երուսաղեմում (Պրոպատիկե)

Սուրբ Հովակիմ_Աննայի եկեղեցին Երուսաղեմում (Պրոպատիկե)

Անաստաս վարդապետը «Վասն վանօրէից, որ ի Սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ» աշխատության մեջ հիշատակում է Պրոպատիկեի եկեղեցին ու վանքը, որը նա անձամբ տեսել է. «Եւ ի ներքո ի քաղաքն Արշակունեաց վանքն` ի սուրբ Պրոպատիկե կողմանն»: Սուրբ...

Հովվաց եկեղեցին

Հովվաց եկեղեցին

Բեթղեհեմից կես ժամ հեռավորության վրա՝ դեպի արևելք՝ Պեյթ-Սահուր գյուղի մոտ, գտնվում է հայկական Հովվաց եկեղեցին: Կառուցվել է այն հովիվների հիշատակին, որոնց հրեշտակն ավետեց Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը: Վանքն ունի շատ խաչքարեր, տապանագրեր և այլ...

Քերեկի հայկական եկեղեցին

Քերեկի հայկական եկեղեցին

Քերեկ քաղաքը աստվածաշնչյան Քիր-Մավաբն է (Եսայի 15:1), այն կոչվում է նաև Քիր-Հերես (Երեմիա 25: 11): Աստվածաշնչի եբրայական բնագրում այս անունը «Յոթանասնից» (I դարում Աստվածաշունչը եբրայերենից հունարեն են թարգմանել յոթանասուն հույներ, այդ պատճառով էլ թարգմանությունը...