ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԹԱՆԳԱՐԱՆ Blog

Երուսաղեմի Ռշտունյաց վանքը

Երուսաղեմի Ռշտունյաց վանքը

Երուսաղեմի հայկական վանքերից մեկն էր Ռշտունյաց վանքը: Անաստաս վարդապետն իր «Վանորեից ցուցակում» գրում է, որ այս վանքը կառուցել են Ռշտունյաց նախարարները: Վանքի հայկական ծագման մասին մեզ հայտնի է միայն այսքանը: Հետագայում վանքի վերաբերյալ մեզ...

Սուրբ Սարգսի վանքը Երուսաղեմից դուրս

Սուրբ Սարգսի վանքը Երուսաղեմից դուրս

Սուրբ Սարգսի վանքի ու եկեղեցու մասին մեզ առաջին անգամ տեղեկացնում է Աբուհասլ հայ պատմիչը (Եգիպտոս XII դար): Նա արաբերեն գրել է Եգիպտոսի և շրջակայքի վանքերի և եկեղեցիների պատմությունը, իր աշխատության մեջ հիշատակել է նաև...

Սուրբ Հովհաննու Կարապետի վանքը

Սուրբ Հովհաննու Կարապետի վանքը

Քրիստոսի մկրտության վայրում կառուցվել է հայկական եկեղեցի: Հայ մատենագության մեջ առաջին անգամ Հորդանանի մոտ գտնվող վանքի և եկեղեցու հայկական ծագման մասին վկայում է Մովսես Կաղանակատվացին («Պատմություն Ավանից»). «… ուր Փրկիչն մկրտվեցաւ, յորում եկեղեցի սագաշէն...

Սուրբ Գևորգի վանքը Ռեմլեում

Սուրբ Գևորգի վանքը Ռեմլեում

Ռեմլեն գյուղ է, որը գտնվում է Հոպպեից դեպի Երուսաղեմ և Եգիպտոսից Դամասկոս տանող ճանապարհների խաչմերուկում: Ըստ արաբական աղբյուրների՝ այս եկեղեցին կառուցել կամ վերանորոգել է Եղիազար պատրիարքը` անվանելով այն Սուրբ Գևորգ: 1833թ. Աշտերիխանի և Հնդկաստանի...

Սուրբ Պողիկտոսի վանքը

Սուրբ Պողիկտոսի վանքը

Սուրբ Պողիկտոսը հայազգի քրիսոտնյա մարտիրոս է, որի պաշտամունքը քրիստոնյա արևելքում տարածվել էր դեռևս հնուց: Ներկայումս Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին նշում է Սուրբ Պողիկտոսի տոնը, այդուհանդերձ Հայաստանում նրա անունով կառուցված որևէ սրբավայր չկա: Անաստաս վարդապետի...

22.02.7

Սուրբ Պետրոսի վանք

Սուրբ Պետրոսի վանքը կառուցվել է V դարում Սիոն լեռան արևելյան կողմում (այնտեղ է գտնվել Կայիափա քահանայի տունը, որտեղ դատել են Հիսուս Քրիստոսին) ի հիշատակ Պետրոս առաքյալի զղջման և ապաշխարության: Առաջին եկեղեցին Պետրոս առաքյալի «ուրացմանը»,...

HOM

Հայ օգնության միություն

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը իր հանձնախմբերի ստեղծումից հետո կազմել է նաև կանանց բարեսիրական խմբեր` ՀՅԴ Կարմիր խաչ անվան ներքո: Ներշնչվելով Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության մարդասիրական գործունեությամբ` կանանց այս խմբերը 1910թ. քաղաքական և հասարակական գործիչ Ակնունու`...

COAF

«Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամ

«Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամը (ՀՄՀ) ստեղծվել է 2000թ. Նյու Յորքում` դոկտոր Գարո Արմենի կողմից: Հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը հիմնադրվել է 2003թ.: ՀՄՀ-ն իրականացնում է ՀՀ գյուղական համայնքների համապարփակ զարգացման ծրագիր, որի հիմնական ոլորտներն են` ենթակառուցվածքների վերականգնում,...

logo_new

«Գալուստ Կյուլպենկյան» հիմնարկություն

«Գալուստ Կիւլպէնկեան մահկանացու ծնուեց, բայց իր մարդասիրական մեծ իրագործումներով ժառանգորդ դարձավ անմահութեան: Օրհնութիւն նրա վաստակին, օրհնութիւն նրա հիշատակին, օրհնութիւն նրա կեանքի կոչված հիմնարկութեան»: Ամենայն Հայոց Կարթողիկոս Վազգեն Ա Պալճեան «Գալուստ Կյուլպենկյան» բարեգործական հաստատության ստեղծման գաղափարը...

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ

«Հայաստան» hամահայկական hիմնադրամի առաքելությունը աշխարհասփյուռ հայությանըմիավորելն ու նրանց ջանքերը և  հնարավորությունները համադրելն է` ուղղված մեր երկրի վերակառուցմանն ու ամրապնդմանը:  Հիմնադրամի գործունեության նպատակն է ամրապնդելերկրի թույլ օղակները,  լինեն դա թե կառուցվածքային, թե տնտեսական, թե աշխատաստեղծ,  թե մարդասիրական:  Հիմնադրամը միշտ պատրաստ է ձեռք մեկնել մեր հայրենակիցներին Հայաստանում և Արցախում` ապահովելու առավել բարեկեցիկ կյանք: Սա է մեր առաքելությունը ևերազանքը. երազանք, որի մասնիկ կարող է լինել  յուրաքանչյուր հայ: «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ «Հայաստան» hամահայկական hիմնադրամը (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է Հայաստանի...