ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԹԱՆԳԱՐԱՆ Blog

Կանադա (Մոնրեալ)

Կանադա (Մոնրեալ)

Ձախից աջ` Վրէժ Աճէմեան, Էտի Հիւսէյնճեան, Պանիս Սամուէլ, Պերճ Էմիրեան, Պերճ Սըվաճեան,Պողոս Պոյաճեան Ձախից աջ`Յակոբ Մինասեան,Շաքէ Յակոբեան, Անդրանիկ Շիրինեան, Ծովիկ Գահվէճեան, Ռոպէր Սէմէրճեան Տնօրեն`Անդրանիկ Շիրինյան Հասցե` 2340 Lucerne Avenue 30, V. M. R. Montreal,...

Տեղական մարմիններ

Տեղական մարմիններ

Հիմնադրամի Գործադիր վարչության կենտրոնական մարմինը գտնվում է Երևանում: Սփյուռքի առանձին գաղութներում, ըստ անհրաժեշտության, կարող են ստեղծվել հիմնադրամի տեղական ներկայացուցչություններ, որոնք հաստատվում են Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից: Ներկայացուցչությունները, հիմնվելով տվյալ երկրի օրենքների վրա, ապահովում են միջոցների...

ՀՀ Նախագահի մրցանակ

ՀՀ Նախագահի մրցանակ

«Հանրապետության նախագահի մրցանակը» հիմնվել է 2001 թ.` «Պողոսյան» հիմնադրամի հովանավորությամբ: Մրցանակը շնորհվում է յուրաքանչյուր տարի` արվեստի, մշակույթի և գիտության ոլորտում նշանակալի ներդրում ունեցած գործիչներին: Հիմնադրամն ընդունում է մրցույթի ներկայացվող հայտերը և աշխատանքները, կազմակերպում և...

Հիմնադրամի ծրագրերը

Հիմնադրամի ծրագրերը

Իր գործունեության ընթացքում աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի հաստատուն աջակցության շնորհիվ Հիմնադրամը ձեռնամուխ է եղել այնպիսի խոշորածավալ ծրագրերի իրագործմանը, ինչպիսիք են «Երկրաշարժից տուժածների» և «Ձմեռ 92-94» մարդասիրական ծրագրերը, Գորիս-Ստեփանակերտ և Հյուսիս-հարավ մայրուղիների կառուցումը, ինչպես նաև հարյուրավոր...

Գործադիր վարչությունը

Գործադիր վարչությունը

Հիմնադրամի ծրագրերի իրականացման գործընթացը ղեկավարում և վերահսկում է գործադիր վարչությունը, որը հաշվետու է Հոգաբարձուների խորհրդին: Հոգաբարձուների խորհուրդն էլ նշանակում է գործադիր տնօրենին և տեղակալին: Գործադիր տնօրենը համակարգում և ղեկավարում է Հիմնադրամի բոլոր բաժինները, իսկ...

Հոգաբարձուների խորհուրդ

Հոգաբարձուների խորհուրդ

Հիմնադրամի բարձրագույն ղեկավար մարմինը Հոգաբարձուների խորհուրդն է: Հիմնադրամի կանոնադրության համաձայն` ՀՀ Նախագահն ի պաշտոնե Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է, խորհրդի կազմում են պետության, եկեղեցական, կուսակցական, հասարակական և բարեսիրական կառույցների ներկայացուցիչներ: Խորհուրդը հրավիրում է տարեկան...

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ

«Հայաստան» hամահայկական hիմնադրամի առաքելությունը աշխարհասփյուռ հայությանը միավորելն ու նրանց ջանքերը և հնարավորությունները համադրելն է` ուղղված մեր երկրի վերակառուցմանն ու ամրապնդմանը: Հիմնադրամի գործունեության նպատակն է ամրապնդել երկրի թույլ օղակները, լինի ենթակառուցվածքային թե տնտեսական, աշխատաստեղծ թե...

Ավստրալիա

Ավստրալիա

Առաջին հայերն Ավստրալիա մայր ցամաք գաղթել են 19-րդ դարի կեսին Հնդկաստանից, Ինդոնեզիայից, Սինգապուրից և Հարավարևելյան Ասիայի այլ երկրներից, Արևմտյան Հայաստանից: Հետագայում հայերին Ավստրալիայում հաստատվելու գործում հատկապես աջակցել է Սինգապուրում լույս տեսնող «Ուսումնասեր» հայալեզու լրագրի...

Սիրիա

Սիրիա

Հայերը Սիրիայի տարածքում բնակվել են վաղնջական ժամանակներից: Սիրիայի և Հայաստանի միջև կապեր են սկսել զարգանալ Տիգրան Մեծի կողմից Սիրիան գրավելուց և առաջին անգամ արաբներին Սիրիա տեղափոխելուց հետո: Առաջին տեղեկությունները հայ բնակչության գաղթի մասին դեպի...