Category: Սփյուռք

Պրն. Ք. Ճումպլաթ կը շնորհավորե ՀՄՄ-ի մարզիկները։

ՀՄՄ 25-րդ միջմասնաճյուղային հանդիպումները

Սփիւռք, 11 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ Այս Զատկին, Նավասարդյան խաղերու կից, Պէյրութի մեջ տեղի ունեցավ նաև ՀՄՄ-ի միջմասնաճյուղային 25-րդ մրցումները Սահակյան դաշտին վրա, նախագահությամբ պր. Քամալ Ճումպլաթի։  

1959(8)-13 копия

Նավասարդյան խաղեր։ 1959թ.

Սփիւռք, 4 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ Այս տարի ևս Զատկվան տոներու առիթով Սիւրիոյ և Լիբանանի հայկական գաղութները միջմասնաճյուղային խաղերով, պատեհությունը ստեղծեցին տասնյակ հազարավոր հանդիսատես հաշվող բազմություններ քով քովի բերելու մարզական դաշտերու վրա, առանց հատվածական խտրության։...

1959(8)-9 копия 3

Եգիպտահայ նկարիչ Սիմոն Սամսոնեանի պատվաբեր հաղթանակը

Սփիւռք, 4 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ Արվեստի բարեկամներու ընկերության կազմակերպությամբ և Արաբ Միացյալ Հանրապետության նախագահ Քամալ Աբդել Նասերի նախագահությամբ՝ երկուշաբթի, 9 մարտի 1959 Մշակույթի և Ազգային Ուղղության նախագահ՝ Մեթր Սարուաթ Օքաշա բացումը կատարեց «Սալոն տիւ...

Անհետացող հայագետը. Վեր. Եղիա Քասունի

Անհետացող հայագետը. Վեր. Եղիա Քասունի

Անհետացող հայագետը. Վեր. Եղիա Քասունի։ «Սփիւռք», 4 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ Վեր. Եղիա Քասունիի մահով հայ ժողովուրդը կարձանագրե ծանր կորուստ մը, իսկ ավետարանական համայնքը՝ պատկառելի հովիվ մը, որ լիաբուռն ընծայաբերեց իր բոլոր ուժերը՝ Բանին և...