Category: Հայություն

Հայություն

Հայու տներ

«Հայություն», 1993թ., հունիս 1-15, թիվ 7 (25) 1991-ի սեպտեմբերն էր: Հալեպաբնակ բարեկամներիս՝ Վարդան Տեր-Մովսիսյանի և Միհրան Նալբանդյանի հետ որոշեցինք շաբաթ օրը մեկնել Քեսապ-Լաթաքիա: Ուղևորությունը ավելի շուտ փախուստ էր Հալեպի շոգից։ Մոտ երեք հարյուր կիլոմետր...