Category: Հայկական վիրտուալ աշխարհ

Պրն. Ք. Ճումպլաթ կը շնորհավորե ՀՄՄ-ի մարզիկները։

ՀՄՄ 25-րդ միջմասնաճյուղային հանդիպումները

Սփիւռք, 11 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ Այս Զատկին, Նավասարդյան խաղերու կից, Պէյրութի մեջ տեղի ունեցավ նաև ՀՄՄ-ի միջմասնաճյուղային 25-րդ մրցումները Սահակյան դաշտին վրա, նախագահությամբ պր. Քամալ Ճումպլաթի։  

1959(8)-13 копия

Նավասարդյան խաղեր։ 1959թ.

Սփիւռք, 4 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ Այս տարի ևս Զատկվան տոներու առիթով Սիւրիոյ և Լիբանանի հայկական գաղութները միջմասնաճյուղային խաղերով, պատեհությունը ստեղծեցին տասնյակ հազարավոր հանդիսատես հաշվող բազմություններ քով քովի բերելու մարզական դաշտերու վրա, առանց հատվածական խտրության։...

Անհետացող հայագետը. Վեր. Եղիա Քասունի

Անհետացող հայագետը. Վեր. Եղիա Քասունի

Անհետացող հայագետը. Վեր. Եղիա Քասունի։ «Սփիւռք», 4 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ Վեր. Եղիա Քասունիի մահով հայ ժողովուրդը կարձանագրե ծանր կորուստ մը, իսկ ավետարանական համայնքը՝ պատկառելի հովիվ մը, որ լիաբուռն ընծայաբերեց իր բոլոր ուժերը՝ Բանին և...