Category: Հոգևոր կառույցներ

Երուսաղեմի Ռշտունյաց վանքը

Երուսաղեմի Ռշտունյաց վանքը

Երուսաղեմի հայկական վանքերից մեկն էր Ռշտունյաց վանքը: Անաստաս վարդապետն իր «Վանորեից ցուցակում» գրում է, որ այս վանքը կառուցել են Ռշտունյաց նախարարները: Վանքի հայկական ծագման մասին մեզ հայտնի է միայն այսքանը: Հետագայում վանքի վերաբերյալ մեզ...

Սուրբ Սարգսի վանքը Երուսաղեմից դուրս

Սուրբ Սարգսի վանքը Երուսաղեմից դուրս

Սուրբ Սարգսի վանքի ու եկեղեցու մասին մեզ առաջին անգամ տեղեկացնում է Աբուհասլ հայ պատմիչը (Եգիպտոս XII դար): Նա արաբերեն գրել է Եգիպտոսի և շրջակայքի վանքերի և եկեղեցիների պատմությունը, իր աշխատության մեջ հիշատակել է նաև...

Սուրբ Հովհաննու Կարապետի վանքը

Սուրբ Հովհաննու Կարապետի վանքը

Քրիստոսի մկրտության վայրում կառուցվել է հայկական եկեղեցի: Հայ մատենագության մեջ առաջին անգամ Հորդանանի մոտ գտնվող վանքի և եկեղեցու հայկական ծագման մասին վկայում է Մովսես Կաղանակատվացին («Պատմություն Ավանից»). «… ուր Փրկիչն մկրտվեցաւ, յորում եկեղեցի սագաշէն...

Սուրբ Գևորգի վանքը Ռեմլեում

Սուրբ Գևորգի վանքը Ռեմլեում

Ռեմլեն գյուղ է, որը գտնվում է Հոպպեից դեպի Երուսաղեմ և Եգիպտոսից Դամասկոս տանող ճանապարհների խաչմերուկում: Ըստ արաբական աղբյուրների՝ այս եկեղեցին կառուցել կամ վերանորոգել է Եղիազար պատրիարքը` անվանելով այն Սուրբ Գևորգ: 1833թ. Աշտերիխանի և Հնդկաստանի...

Սուրբ Պողիկտոսի վանքը

Սուրբ Պողիկտոսի վանքը

Սուրբ Պողիկտոսը հայազգի քրիսոտնյա մարտիրոս է, որի պաշտամունքը քրիստոնյա արևելքում տարածվել էր դեռևս հնուց: Ներկայումս Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին նշում է Սուրբ Պողիկտոսի տոնը, այդուհանդերձ Հայաստանում նրա անունով կառուցված որևէ սրբավայր չկա: Անաստաս վարդապետի...

22.02.7

Սուրբ Պետրոսի վանք

Սուրբ Պետրոսի վանքը կառուցվել է V դարում Սիոն լեռան արևելյան կողմում (այնտեղ է գտնվել Կայիափա քահանայի տունը, որտեղ դատել են Հիսուս Քրիստոսին) ի հիշատակ Պետրոս առաքյալի զղջման և ապաշխարության: Առաջին եկեղեցին Պետրոս առաքյալի «ուրացմանը»,...