Category: Հոգևոր կառույցներ

Մժավանք

Մժավանք

Մժավանքը կառուցվել է աստվածաշնչյան Սուրբ Քառասուն մանուկների հիշատակին` Սուրբ Կարապետ վանքի մոտակայքում: Մժավանքը հայերի համար գերեզմանատեղ է եղել, որն արաբները հետագայում ծածկել են: Անաստաս վարդապետն իր Ցուցակում այս վանքը հետևյալ կերպ է նկարագրում. «Մժայ...

Սուրբ Հովհաննես Կարապետ (Պանդայի) վանք

Սուրբ Հովհաննես Կարապետ (Պանդայի) վանք

Սուրբ Հովհաննես Կարապետի վանքը կառուցվել է IV դարում, արքունական հարստությունների հաշվին: Այն գտնվում է Ձիթենյաց լեռան արևելյան կողմում: Վանքի մասին վկայել է Անաստաս վարդապետն իր Ցուցակում.«Պանտայ վանքն, որ սուրբ Կարապետին է, որ յարեւելից կողմանէ...

Բլրի եկեղեցի

Բլրի եկեղեցի

Այս եկեղեցու մասին սակավաթիվ տեղեկություններ կան, հայտնի չեն անգամ եկեղեցու անվանումը և կառուցման տարեթիվը: Հայտնի է, որ Բլրի եկեղեցին 1099թ. վերանորոգել են խաչակիրները: 1187թ. Սալլահ Ադ-դինի հաղթանակից հետո այս եկեղեցին կործանվել է, ոչնչացվել են...

Աշակերտարանի եկեղեցի

Աշակերտարանի եկեղեցի

«Վասնզի հոն կգտնվեր ան այրը ու Ան, ըստ ճշմարիտ պատմութեան, իր աշակերտներին տեղյակ ըրավ ծածկյալ խորհրդոց»: Եվսեբիոս Կեսարացու վերոշարադրյալ խոսքերը վկայում են, որ Հեղինեն Ձիթենյաց լեռան առաջին տաճարը կառուցել է այն այրում, որտեղ ծնվել...

Ձիթենյաց լեռան եկեղեցիներն ու վանքերը

Ձիթենյաց լեռան եկեղեցիներն ու վանքերը

Ձիթենյաց լեռը գտնվում է Երուսաղեմից դեպի արևելք: Հիսուս Քրիստոս հաճախակի էր այնտեղ գնում աղոթելու: Ըստ Անաստաս Վարդապետի` Ձիթենյաց լեռան վրա մեծ թվով հայկական եկեղեցիներ են եղել, որոնց մասին վավերագրեր չկան: Միայն նրանցից հինգը կարող...

Երուսաղեմի հայկական վանքերն ու եկեղեցիները

Երուսաղեմի հայկական վանքերն ու եկեղեցիները

Երուսաղեմում կամ քաղաքի շրջակայքում գտնվող բոլոր եկեղեցիներն ու ուխտատեղիները կառուցվել են ի հիշատակ Հիսուս Քրիստոսի, Սուրբ Կույսի և Սուրբ Խաչի: Հետագայում եկեղեցիներ ու վանքեր են հիմնվել սրբերի անուններով: Երուսաղեմի հայկական սրբավայրերի վերաբերյալ տեղեկություններ կան...

եկեղեցի

Սուրբ Հրեշտակապետաց վանքը Գազայում

Աստվածատուր եպս. Տեր Հովհաննեսյանն իր «Պատմություն Երուսաղեմի»-ում (Ա հատոր, էջ 364) գրել է. «…շինեաց (Եղիազար պատրիարք` 1657-1660թթ.) եւ զեկեղեցի ի Գազա յանուն Հրեշտակապետաց, այլ յետոյ յանհոգութենէ աւերեալ խանգարեցաւ յԱրաբացւոց, եւ մի մասն աւերակաց տեղւոյն...

Սուրբ Ստեփանոսի վանքը (Ամատունյաց վանք) Սիոնում

Սուրբ Ստեփանոսի վանքը (Ամատունյաց վանք) Սիոնում

Ամատունի նախարարական տունը Սիոնում կառուցել է տալիս երկու վանք, որոնցից երկրոդը հատկացվել է հավատավոր կանանց բնակության համար: Ամենայն հավանականությամբ Ամատունիների կառուցած երկու վանքերից մեկը Սուրբ Հրեշտակապետն է, իսկ մյուսը՝ Սուրբ Ստեփանոսը: Ըստ հիշատակարանների՝ Սուրբ...

Քարե վանք (Սահառունյաց վանք)

Քարե վանք (Սահառունյաց վանք)

Երուսաղեմի Հայոց Պատիարքությունը Սիոնի բարձունքում կառուցված Սրբոց Հակոբեանց վանքից բացի Տեառնեղբոր անվամբ ունեցել է նաև մեկ այլ վանք` Հովասափատի Ձորում: Նրա հետքը թեև հիմա չկա, բայց պատմական փաստերը և հիշատակարանները վկայում են, որ հայերը...