Category: Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքություն

Սելովամի ավազանը և նրա մոտ գտնվող հայկական եկեղեցիները

Սելովամի ավազանը և նրա մոտ գտնվող հայկական եկեղեցիները

Հին Կտակարանի հունարեն թարգմանության մեջ և Նոր Կտակարանում Սելովամը եբրայերեն կոչվում է Has-Siloah և Siloah, որը աղբույրի, ջրանցքի և ավազանի անուն է: Գտնվում է Երուսաղեմի հարավում` Թրեբեոնի հովտում Ոփալի, Մորիայի և Սիոնի լեռան միջև,...

Սուրբ Փրկչի վանքը

Սուրբ Փրկչի վանքը

Ըստ Նոր Կտակարանի՝ Հուդայի առաջնորդությամբ քահանայապետերը և ծերակույտը Հիսուսին բռնել են Գեթսեմանի մեջ ու կապելով տարել նախ Աննա, իսկ հետո Կայիափա քահանայապետերի տունը: Այստեղ ամբոխբն անարգել է Քրիստոսին ու նույնիսկ թքել նրա վրա: Այդ...

Սուրբ Հովակիմ_Աննայի եկեղեցին Երուսաղեմում (Պրոպատիկե)

Սուրբ Հովակիմ_Աննայի եկեղեցին Երուսաղեմում (Պրոպատիկե)

Անաստաս վարդապետը «Վասն վանօրէից, որ ի Սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ» աշխատության մեջ հիշատակում է Պրոպատիկեի եկեղեցին ու վանքը, որը նա անձամբ տեսել է. «Եւ ի ներքո ի քաղաքն Արշակունեաց վանքն` ի սուրբ Պրոպատիկե կողմանն»: Սուրբ...

Հովվաց եկեղեցին

Հովվաց եկեղեցին

Բեթղեհեմից կես ժամ հեռավորության վրա՝ դեպի արևելք՝ Պեյթ-Սահուր գյուղի մոտ, գտնվում է հայկական Հովվաց եկեղեցին: Կառուցվել է այն հովիվների հիշատակին, որոնց հրեշտակն ավետեց Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը: Վանքն ունի շատ խաչքարեր, տապանագրեր և այլ...

Քերեկի հայկական եկեղեցին

Քերեկի հայկական եկեղեցին

Քերեկ քաղաքը աստվածաշնչյան Քիր-Մավաբն է (Եսայի 15:1), այն կոչվում է նաև Քիր-Հերես (Երեմիա 25: 11): Աստվածաշնչի եբրայական բնագրում այս անունը «Յոթանասնից» (I դարում Աստվածաշունչը եբրայերենից հունարեն են թարգմանել յոթանասուն հույներ, այդ պատճառով էլ թարգմանությունը...

Այնքեարիմ գյուղի հայոց վանքը և եկեղեցին

Այնքեարիմ գյուղի հայոց վանքը և եկեղեցին

Այնքեարիմը Երուսաղեմից դեպի արևմուտք 6,5 կմ հեռավորությամբ մի գյուղ է` շրջապատված այգիներով ու ձիթաստաններով: Ղուկասի Ավետարանից և ավանդությունից հասկացվում է, որ Զաքարիա քահանան Այնքեարիմում երկու տուն ուներ, մեկը քաղաքի մեջ, մյուսը քաղաքից դուրս` լեռան...

Էլ Պիրեհ գյուղի Հայկական Եկեղեցին Բեթղեհեմի ճանապարհին

Էլ Պիրեհ գյուղի Հայկական Եկեղեցին Բեթղեհեմի ճանապարհին

Եվրոպացի հնագետները Էլ-Պիրեհի եկեղեցու կառուցումը վերագրում են խաչակիրներին, սակայն եկեղեցին հայկական ծագում ունի և կառուցվել է խաչակիրներից շատ առաջ: VI-VII դարի մի ձեռագիր հիշատակարան հաստատում է, որ Էլ-Պիրեհի եկեղեցին հայկական է եղել: Այս հիշատակարանը...

Հայոց Սուրբ Աստվածածնի վանքը Բեթղեհեմի ճանապարհին

Հայոց Սուրբ Աստվածածնի վանքը Բեթղեհեմի ճանապարհին

Սուրբ Աստվածածնի վանքը կառուցվել է Բեթղեհեմի ճանապարհին, Երուսաղեմից երեք մղոն հեռավորությամբ (Բեթղեհեմից Երուսաղեմ հեռավորությունը 6 հռոմեական մղոն էր), ճանապարհի կեսին՝ Հռաքելի գերեզմանի և հույների Սուրբ Եղիա վանքին շատ մոտ: Ավանդության համաձայն՝ երեք մոգերն այստեղ...

Սուրբ Հրեշտակապետաց վանքը Գազայում

Սուրբ Հրեշտակապետաց վանքը Գազայում

Աստվածատուր եպս. Տեր Հովհաննեսյանն իր «Պատմություն Երուսաղեմի»-ում (Ա հատոր, էջ 364) գրել է. «…շինեաց (Եղիազար պատրիարք` 1657-1660թթ.) եւ զեկեղեցի ի Գազա յանուն Հրեշտակապետաց, այլ յետոյ յանհոգութենէ աւերեալ խանգարեցաւ յԱրաբացւոց, եւ մի մասն աւերակաց տեղւոյն...

111.1

Սուրբ Հրեշտակապետաց վանքը (Ամատունյաց վանք)

Երուսաղեմի Սուրբ Հրեշտակապետաց վանքը գտնվում է Հայկական թաղամասում` Սուրբ Փրկիչ վանքից հեռու, Սուրբ Գաբովի արևելյան կողմում: Տեղի արաբները վանքն անվանում են Տեյր-էլ Զեյթուն (Ձիթենու վանք): Այդ ձիթենուն է կապվել Հիսուս Քրիստոս իր չարչարաքների ժամանակ:...