Category: Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքություն

Երուսաղեմ

Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքություն

«Մտածենք մեր Երուսաղեմ քաղաքին վրայ. մշտապես հիշենք պայծառությունը անոր, որ հավիտենական թագավորի մայրաքաղաքն է»: Հովհան Ոսկեբերան Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունը քրիստոնեական եկեղեցու ամենանվիրական և փառավոր անցյալ ունեցող աթոռներից մեկն է` իբրև սրբավայր և հոգևոր կենտրոն:...

Մժավանք

Մժավանք

Մժավանքը կառուցվել է աստվածաշնչյան Սուրբ Քառասուն մանուկների հիշատակին` Սուրբ Կարապետ վանքի մոտակայքում: Մժավանքը հայերի համար գերեզմանատեղ է եղել, որն արաբները հետագայում ծածկել են: Անաստաս վարդապետն իր Ցուցակում այս վանքը հետևյալ կերպ է նկարագրում. «Մժայ...

Սուրբ Հովհաննես Կարապետ (Պանդայի) վանք

Սուրբ Հովհաննես Կարապետ (Պանդայի) վանք

Սուրբ Հովհաննես Կարապետի վանքը կառուցվել է IV դարում, արքունական հարստությունների հաշվին: Այն գտնվում է Ձիթենյաց լեռան արևելյան կողմում: Վանքի մասին վկայել է Անաստաս վարդապետն իր Ցուցակում.«Պանտայ վանքն, որ սուրբ Կարապետին է, որ յարեւելից կողմանէ...

Երուսաղեմի հայկական վանքերն ու եկեղեցիները

Երուսաղեմի հայկական վանքերն ու եկեղեցիները

Երուսաղեմում կամ քաղաքի շրջակայքում գտնվող բոլոր եկեղեցիներն ու ուխտատեղիները կառուցվել են ի հիշատակ Հիսուս Քրիստոսի, Սուրբ Կույսի և Սուրբ Խաչի: Հետագայում եկեղեցիներ ու վանքեր են հիմնվել սրբերի անուններով: Երուսաղեմի հայկական սրբավայրերի վերաբերյալ տեղեկություններ կան...

եկեղեցի

Սուրբ Հրեշտակապետաց վանքը Գազայում

Աստվածատուր եպս. Տեր Հովհաննեսյանն իր «Պատմություն Երուսաղեմի»-ում (Ա հատոր, էջ 364) գրել է. «…շինեաց (Եղիազար պատրիարք` 1657-1660թթ.) եւ զեկեղեցի ի Գազա յանուն Հրեշտակապետաց, այլ յետոյ յանհոգութենէ աւերեալ խանգարեցաւ յԱրաբացւոց, եւ մի մասն աւերակաց տեղւոյն...

Սուրբ Ստեփանոսի վանքը (Ամատունյաց վանք) Սիոնում

Սուրբ Ստեփանոսի վանքը (Ամատունյաց վանք) Սիոնում

Ամատունի նախարարական տունը Սիոնում կառուցել է տալիս երկու վանք, որոնցից երկրոդը հատկացվել է հավատավոր կանանց բնակության համար: Ամենայն հավանականությամբ Ամատունիների կառուցած երկու վանքերից մեկը Սուրբ Հրեշտակապետն է, իսկ մյուսը՝ Սուրբ Ստեփանոսը: Ըստ հիշատակարանների՝ Սուրբ...

Քարե վանք (Սահառունյաց վանք)

Քարե վանք (Սահառունյաց վանք)

Երուսաղեմի Հայոց Պատիարքությունը Սիոնի բարձունքում կառուցված Սրբոց Հակոբեանց վանքից բացի Տեառնեղբոր անվամբ ունեցել է նաև մեկ այլ վանք` Հովասափատի Ձորում: Նրա հետքը թեև հիմա չկա, բայց պատմական փաստերը և հիշատակարանները վկայում են, որ հայերը...

Գազավոն Կամսարականի վանքը Երուսաղեմում

Գազավոն Կամսարականի վանքը Երուսաղեմում

Գազավոնի վանքը գտնվում է Հարության Տաճարի մոտ: Ինչպես Անաստաս վարդապետը հաստատում է. «Գազավոնի վանքը, որ հանուն Սուրբ Հռիփսիմեի և Սուրբ Գայանեի ի մեջ քաղաքին դռանն Հարության»: Այս հիշատակությունից բացի ուրիշ որևէ տեղեկություն չունենք, բայց...

Ստեփանոսի վանքը Երիքովում

Ստեփանոսի վանքը Երիքովում

Անաստաս վարդապետը Երիքովի Կրտի վանքը ճանաչում է որպես հայոց սեփականություն: Նա գրում է. «Կրտի վանք, Չորրորդ Հայոց, յարեւելից կուսէ կայ»: Կրտի վանքի մասին դժբախտաբար սրանից բացի այլ հիշատակություններ չունենք: «Յարեւելից Կուսէ կայ» խոսքը պետք...