Category: ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱ

Գերմանիա

Գերմանիա

Հայ-գերմանական հարաբերությունները զարգացում են ապրել 12-13-րդ դարերում: Գերմանիան եվրոպական առաջին պետություններից է, որը կապ է հաստատել Կիլիկյան Հայաստանի հետ: Գերմանիայում հայերի թիվն ավելացել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո` Արևմտյան Գերմանիայում տնտեսության զարգացման գործընթացներին զուգընթաց:...

Բելգիա

Բելգիա

Բելգիայի հայ համայնքը կազմավորվել է 20-րդ դարի 20-ական թվականների սկզբին, երբ թուրքական ջարդերից փրկված ավելի քան հազար հայեր բնակություն են հաստատել երկրում: 1922 թ. նրանց նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է Բելգիայի հայ գաղութային վարչությունը, որի նպատակն...

Ավստրիա

Ավստրիա

Մեծ թվով հայեր գաղթել են Ավստրիա Առաջին Համաշխարհային պատերազմի տարիներին: Առաջին աշխարհամարտից հետո Կիլիկիայից ու Արևմտյան Հայաստանից Ավստրիա են տեղափոխվել մի քանի տասնյակ հայ ընտանիքներ: Հայերի մեծ հոսք դեպի Ավստրիա սկսվել է 1970-ական թվականներից`...