Category: ԱՍԻԱ

Չինաստան

Չինաստան

Հայ-չինական հարաբերությունները հիշատակվում են մ.թ. 2-րդ դարից: Երկրի հարավում մեծ մասամբ բնակվել են առևտրական հայեր, արևելքում` բժիշկներ, ճարտարագետներ, փաստաբաններ, արհեստավորներ: Չինաստանում մեծ հեղինակություն են վայելել հայ վաճառականները, բժիշկները: 1765 թ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Սիմեոն...

Ճապոնիա

Ճապոնիա

Ճապոնիայում առաջին հայերը հաստատվել են 19-րդ դարի երկրորդ կեսին: Նրանք հիմնականում եղել են վաճառականներ և բնակվել Կոբ ու Օսակա քաղաքներում: 1890-ական թվականներին Կոբում Մ. և Լ. Աղաբեկները ղեկավարել են «Աղաբեկ և ընկերություն» առևտրական հաստատությունը, իսկ...

Հնդկաստան

Հնդկաստան

Հայ-հնդկական առնչությունների մասին հիշատակություններ ենք գտնում Քսենոփոնի, Զենոբ Գլակի, Մովսես Խորենացու, Պրոկոպիոս Կեսարացու աշխատություններում: Հնդկաստանում առաջին հայ համայնքները կազմավորվել են 16-րդ դարում: Տարբեր ժամանակաշրջաններում հայ համայնքներ են ձևավորվել Ագրա, Բոմբեյ, Դաքա, Չինսուրահ, Սեիդաբադ, Սուրաթ...