Category: Ղրիմ

18

Ղրիմի հայկական դպրոցներ

Ղրիմի հայկական դպրոցները գործել են XI դարից սկսած, զարգացում են ապրել XIV–XV դդ.։ Նշանավոր էին Կաֆայից (Թեոդոսիա) ոչ հեռու գտնվող Ս. Անտոն անապատի դպրոցը (1425—50) և Ս. Խաչ վանքի ճեմարանը (XIV — XVII դդ.):...

16

Հայերը Ղրիմում

Ղրիմի հետ հայերի առաջին կապերը վերաբերում են Տիգրան Բ Մեծի և Միհրդատ Եվպատորի ժամանակներին: Ղրիմի մասին առաջին տեղեկություններից մեկը հաղորդում է «Աշխարհացոյցը» VII դարում: VIII դարի սկզբին Խերսոնեսում էր հաստատվել իշխան Վարդանը, որը տեղի...

Ղրիմի մանրանկարչության դպրոց

Ղրիմի մանրանկարչության դպրոց

Ղրիմի հայկական գաղութը գոյատևել է XIII–XIX դդ.։ Այստեղ կառուցված եկեղեցիներում և վանքերում գրվել և նկարազարդվել են բազմաթիվ ձեռագրեր (միայն Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվ. Մատենադարանում պահվում են Ղրիմում ընդօրինակված շուրջ 300 հայերեն ձեռագրեր)։ Ղրիմի մանրանկարչության...