Category: Համահայկական կազմակերպություններ

Մորճիկեան սանուհիներ

Մորճիկեան սանուհիներ

Մորճիկեան սանուհիներ, «Յուշարար», 1937թ. «Բարեյիշատակ Նիկողոս Մորճիկեան, որ 15 տարի առաջ վախճանեցաւ Թեհրանի մէջ, Պարսկաստան, հայ որբերու համար կտակած էր իր հարստութեան կեսէն աւելին, 12500 տոլար։ Այդ գումարը կտակարարներուն բարեհաճութեամբ ՀԲԸ Միութեան յանձնուած ըլլալով՝...