Category: Համահայկական կազմակերպություններ

Պրն. Ք. Ճումպլաթ կը շնորհավորե ՀՄՄ-ի մարզիկները։

ՀՄՄ 25-րդ միջմասնաճյուղային հանդիպումները

Սփիւռք, 11 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ Այս Զատկին, Նավասարդյան խաղերու կից, Պէյրութի մեջ տեղի ունեցավ նաև ՀՄՄ-ի միջմասնաճյուղային 25-րդ մրցումները Սահակյան դաշտին վրա, նախագահությամբ պր. Քամալ Ճումպլաթի։