Օրիորդ Զապել Բալույան

Հայ կյանք, 15 ապրիլ, 1931թ., թիվ 6։ Պատկերազարդ երկշաբաթաթերթ, Փարիզ

Օրիորդ Զապել Բալույան

Որ «Հայ կյանքի» կազմակերպած գեղեցկության մրցումին առաջինը հանդիսացավ, ստանալով օրվան թագուհիի տիտղոսը։ Ծնած է Կ. Պոլիս 1912-ին, իր նախնական կրթությունը ստացած է տեղվոյն ազգային վարժարանը։ Այժմ կը շարունակե ուսանել Փարիզին մեջ և կը հետևի ձևագիտության։ Քույրն է մեր պաշտոնակից «Զվարթնոցի» խմբագիր՝ Հրանտ Բալույանի։

1931(6)-7

You may also like...