Քեռի Արշակ Գավաֆեան 1858-1916

Քեռի Արշակ Գավաֆեան 1858-1916

You may also like...