Փրովիտէնսի տիկնանց օժանդակին ճաշկերոյթ-ներկայացումը, 1949թ.

Փրովիտէնսի տիկնանց օժանդակին ճաշկերոյթ-ներկայացումը, 1949թ.

Փրովիտէնսի տիկնանց օժանդակին ճաշկերոյթ-ներկայացումը, 1949թ.

You may also like...