Փարիզի հայոց եկեղեցին

Փարիզի հայոց եկեղեցիին առջեւ կիրակի օրերը խռնուած գաղթականներու բազմութիւնը, Ամենուն տարեցույց, 1924

amenuntarecuyc_1924-98

You may also like...