Տ. Կիւրեղ Բ. Ս. Արք. Իսրայէլեան, Պատրիարք Հայոց Ս. Երուսաղէմի, 1949

Տ. Կիւրեղ Բ. Ս. Արք. Իսրայէլեան, Պատրիարք Հայոց Ս. Երուսաղէմի, 1949

Տ. Կիւրեղ Բ. Ս. Արք. Իսրայէլեան, Պատրիարք Հայոց Ս. Երուսաղէմի, 1949

You may also like...