Տիթրոյթի հայ գաղութին յարգանքի ցոյցը տիար Ալեքս Մանուկեանի, 1954

Ձախէն աջ - Երրորդը՝ տիկ. Մանուկեան, Տ. Ալեքս Մանուկեան, Մայր Թագուհի Մանուկեան, Տէր և Տիկ Գըրք Հօրիկեան, Տ. Տատուր Տատուրեան, Տէր և Տիկ Հաուբըրտ Աթէշեան, Տիկ. Ճօ. Թումանեան, 1954

Ձախէն աջ – Երրորդը՝ տիկ. Մանուկեան, Տ. Ալեքս Մանուկեան, Մայր Թագուհի Մանուկեան, Տէր և Տիկ Գըրք Հօրիկեան, Տ. Տատուր Տատուրեան, Տէր և Տիկ Հաուբըրտ Աթէշեան, Տիկ. Ճօ. Թումանեան, 1954

You may also like...