Տիգրան Խան Քէլէկեան, 1951

Տիգրան Խան Քէլէկեան, 1951

Տիգրան Խան Քէլէկեան, 1951

You may also like...