Տիար Ճանիկ Չագըր, ՀԲԸՄ Եգիպտոսի Կեդր. Յանձնաժողովին Ատենապետը եւ Տիկին Չագըր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնում, 1948

Տիար Ճանիկ Չագըր, ՀԲԸՄ Եգիպտոսի Կեդր. Յանձնաժողովին Ատենապետը եւ Տիկին Չագըր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնում, 1948

Տիար Ճանիկ Չագըր, ՀԲԸՄ Եգիպտոսի Կեդր. Յանձնաժողովին Ատենապետը եւ Տիկին Չագըր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնում, 1948

You may also like...