Վիկտոր Համբարձումեան

Սփիւռք, 1959թ., թիվ 45-52, Պէյրութ

Վիկտոր Համբարձումեան

Վիկտոր Համբարձումեան

You may also like...