Վարդգես (Յովհաննես Սէրէնկիւլեան) 1871-1915

Վարդգես (Յովհաննես Սէրէնկիւլեան) 1871-1915

You may also like...