Ստեփան Շահպազ

Սփիւռք, 11 ապրիլի, 1959թ.։ Պէյրութ

Ստեփան Շահպազ

Ստեփան Շահպազ

You may also like...