Սուրիահայ տարեգիրք. Վահան Յովհաննէսեան

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Սուրիահայ տարեգիրք. Վահան Յովհաննէսեան

Սուրիահայ տարեգիրք. Վահան Յովհաննէսեան

You may also like...