Սուրիահայ տարեգիրք. Ստեփան Շահպազ

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Սուրիահայ տարեգիրք. Ստեփան Շահպազ

Սուրիահայ տարեգիրք. Ստեփան Շահպազ

You may also like...