Սուրիահայ տարեգիրք. Նուպար Փարթամեան

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Սուրիահայ տարեգիրք. Նուպար Փարթամեան

Սուրիահայ տարեգիրք. Նուպար Փարթամեան

You may also like...