Սուրիահայ տարեգիրք. Մարտիրոս Գոչունեան

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Սուրիահայ տարեգիրք. Մարտիրոս Գոչունեան

Սուրիահայ տարեգիրք. Մարտիրոս Գոչունեան

You may also like...