Սուրիահայ տարեգիրք. Մառի Աթմաճեան եւ Գուրգէն Մահարի

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Մառի Աթմաճեան եւ Գուրգէն Մահարի

Մառի Աթմաճեան եւ Գուրգէն Մահարի Երեւանի գրականութեան եւ արուեստի թանգարանին մէջ

You may also like...