Սուրիահայ տարեգիրք. Հալէպի պատմական բերդը

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, 1976-1978։

Սուրիահայ տարեգիրք. Հալէպի պատմական բերդը

Սուրիահայ տարեգիրք. Հալէպի պատմական բերդը

You may also like...