Սուրիահայ տարեգիրք. Լեւոն Պերղուտեան

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Սուրիահայ տարեգիրք. Լեւոն Պերղուտեան

Սուրիահայ տարեգիրք. Լեւոն Պերղուտեան

You may also like...