Սուրիահայ տարեգիրք. Եփրեմ Տէր Ղազարեան

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Սուրիահայ տարեգիրք. Եփրեմ Տէր Ղազարեան

Սուրիահայ տարեգիրք. Եփրեմ Տէր Ղազարեան

You may also like...