Սուրիահայ տարեգիրք. Եդուարդ Կիւլպենկեան

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Սուրիահայ տարեգիրք. Եդուարդ Կիւլպենկեան

Սուրիահայ տարեգիրք. Եդուարդ Կիւլպենկեան

 

You may also like...