Սուրիահայ տարեգիրք. Գալուստ Խանենց

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Սուրիահայ տարեգիրք. Գալուստ Խանենց

Սուրիահայ տարեգիրք. Գալուստ Խանենց

You may also like...