Սուրիահայ տարեգիրք. Աւետիս Ճեպեճեան

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Սուրիահայ տարեգիրք. Աւետիս Ճեպեճեան

Սուրիահայ տարեգիրք. Աւետիս Ճեպեճեան

You may also like...