Սուրիահայ տարեգիրք. Ատանայէն աքսորուած Հայ Ազգային Միութեան անդամները

Հայկ Պարիկեան, Գեղարդ, Սուրիահայ տարեգիրք, Հալէպ, 1975թ.

Ատանայէն աքսորուած Հայ Ազգային Միութեան անդամները եւ Կիլիկիոյ հայկական ուժերու վերին հրամանատարը։ Նստած ձախէն աջ՝ Կարապետ Աշըգեան, տքթ. Մնացականեան, տեղակալ Շիշմանեան, մեթր Ֆիրուզ Խանզատեան։ Ոտքի ձախէն աջ՝ Արամ Մընտիկեան, տքթ. Սալիպեան, Սեդրակ Կեպենլեան.

Ատանայէն աքսորուած Հայ Ազգային Միութեան անդամները եւ Կիլիկիոյ հայկական ուժերու վերին հրամանատարը։ Նստած ձախէն աջ՝ Կարապետ Աշըգեան, տքթ. Մնացականեան, տեղակալ Շիշմանեան, մեթր Ֆիրուզ Խանզատեան։ Ոտքի ձախէն աջ՝ Արամ Մընտիկեան, տքթ. Սալիպեան, Սեդրակ Կեպենլեան.

You may also like...