Սուրիական պատկերներ. Տ. Խաչատուր Ծ. Վրդ. Տ. Ղազարյան

Ե. Ոսկերչյան, Սուրիական պատկերներ, Հալէպ, 1928թ.

Տ. Խաչատուր Ծ. Վրդ. Տ. Ղազարյան

Տ. Խաչատուր Ծ. Վրդ. Տ. Ղազարյան

Տ. Խաչատուր Ծ. Վրդ. Տ. Ղազարյան — Ծնվ. 1848-ին Մարաշ, 1884-ին վարդապետ ձեռնադրված է Մկրտիչ կաթողիկոսեն։ 1885-ին քննիչ պատվիրակ Յոզղատ և Մանճըլըգ, 1890-1900 առաջին տեղապահ Ադանայի։ 1900-1903 Կաթող. փոխանորդ Մալաթիո, 1904-07 նույն պաշտոնով Կյուրին, 1909-13 Առաջն. Տեղ Տիվրիկի, Ընդհանուր պատերազմին Առաջն. Փոխանորդ Մարաշի և Զեյթունի շրջաններուն։

You may also like...