Սուրիական պատկերներ. Վեր. Կարապետ Հարությունյան

Ե. Ոսկերչյան, Սուրիական պատկերներ, Հալէպ, 1928թ.

Վեր. Կարապետ Հարությունյան

Վեր. Կարապետ Հարությունյան

Վեր. Կարապետ Հարությունյան — Ծն. 1866-ին, Զեյթուն, տղա հասակին արհեստի աշակերտ, հետո Մարաշի միսիոներաց վարժարանին ուսանող, ուրկե ղրկվելով Այնթապ, կավարտե Կ. Թ. Քոլեջը։ 5 տարի ուսուցիչ. 1885-ին Մարաշի Աստվածաբանական ճեմարանեն շրջանավարտ ըլլալով, 9 տարի քարոզիչ տեղվոյն Բողոք. Եկեղեցվո, երկու տարի ալ Հաճին, նույն պաշտոնով։ 1907-ին Անգլիա, ուր հետևելով Օքսֆորդի Աստվածաբանական վարժարանի Կրոն. և Եկեղ. Պատմությանց և փիլիսոփայության ճյուղերուն, կդառնա Մարաշ, ուր երկու տարի քարոզիչ և հետո՝ տեղվոյն Աստվածաբանական ճեմարանին ուսուցիչ՝ հինգ տարի։ Պատերազմին՝ մնացած է Այնթապի Քոլեջին մեջ, իսկ անկե վերջ, երկու տարի Ադանայի և վերջեն 7 տարի քարոզիչ Հալեպի Բողոք. Եկեղեցվո։

You may also like...