Սուրբ ավետման եկեղեցի

Այս եկեղեցու վերաբերյալ գրավոր հիշատակություններ մեզ հայտնի չեն:

You may also like...