Սոհակի Ճերմակ Վանք

Արտաշես Հ. Գարտաշեան, Նիւթեր Եգիպտոսի հայոց պատմութեան համար, Գահիրէ, 1943թ.

Սոհակի Ճերմակ Վանքի խորանին հայերէն արձանագրութիւնը

Սոհակի Ճերմակ Վանքի խորանին հայերէն արձանագրութիւնը

You may also like...