Սիամանթո (Ատոմ Եարճանեան) 1878-1915

Ռուբէն Զարդարեան 1874-1915

You may also like...