Սեպուհ (Արշակ Ներսէսեան) 1872-1940

Սեպուհ (Արշակ Ներսէսեան) 1872-1940

You may also like...